Belépés a MÉGNAP-ba

Az MÉGNAP Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, oktatási intézmény vagy egyéb szervezet, amelyik a napenergia termikus hasznosításának területével kapcsolatos kivitelezői, tervezői, gyártói, kereskedelmi, szakértői, oktatói, vagy kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat. A tagokat gazdasági társaság, intézmény vagy egyéb szervezet esetében a Szervezet törvényes képviseletére jogosult személy, vagy az általa meghatalmazott személy képviseli.

Várjuk tagjaink közé mindazokat, akik a fentieknek megfelelő tevékenységet végeznek, és egyetértenek az Egyesület alapszabályban megjelölt céljaival, vállalják az alapszabály rendelkezéseinek megtartását, valamint a tagdíj megfizetését.

Az Egyesület tagdíja egy évre 19000 forint.
A tagdíj mértéke a 2012-es töredék évre 9500 forint.
A tagdíj nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyen lévők esetében a mindenkori tagdíj fele.

A belépési szándékot a belépési nyilatkozat kitöltésével és a MÉGNAP részére történő elküldésével lehet jelezni. A belépési nyilatkozat beérkezése után visszaigazolást küldünk, melyen szerepel a tagdíj megfizetésének módja. A befizetett tagdíjról utólag számlát küldünk. A tagsági viszony az elnökség jóváhagyó határozata után, a tagdíj befizetésével jön létre.

Belépési nyilatkozat letöltése

MÉGNAP alapszabály letöltése

Ajánló
Új online szakfolyóirat!
 
1. szám


 
2. szám 


 

 
3. szám