Napkollektorok fogyasztóvédelmi ellenőrzése

Napkollektorok fogyasztóvédelmi ellenőrzéseÁprilistól fogyasztóvédelmi ellenőrzésre számíthatnak a napkollektorokat forgalmazó vállalkozások. Bekerült ugyanis a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2013-as ellenőrzési és vizsgálati programjába a napkollektorok piacfelügyeleti ellenőrzése.

A MÉGNAP vezetősége február 7-én megbeszélést tartott a fogyasztóvédelmi hatóság vizsgálatot irányító munkatársaival. A megbeszélés során a hatóság munkatársai részletesen és segítőkészen ismertették a napkollektorok jogszerű forgalmazásának követelményeit és feltételeit.

A megbeszélés alapján az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mire kell ügyelni, milyen dokumentumokat kell – külön kérés nélkül – átadni a vevő (vagy vevőnek tűnő ellenőr) részére, ahhoz hogy a napkollektorok kereskedelme maradéktalanul megfeleljen a törvényi, fogyasztóvédelmi előírásoknak.

 

 

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat.

A gyártó, vagy a forgalmazó által kiállított szállítói megfelelőségi nyilatkozatnak a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet alapján az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • a napkollektor szállítójának (gyártójának, forgalomba hozójának, továbbforgalmazójának) nevét, azonosító jelét (márkajelét) és címét;
 • a napkollektor rendeltetési célját és az azonosításhoz szükséges adatait, a gyártás dátumát, a termék típusát;
 • azon kijelölt szervezetek megnevezését, azonosítási számát, amelyek tanúsítványai alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került;
 • azon műszaki specifikációk felsorolását, amelyeknek a napkollektor vizsgálattal igazoltan megfelel;
 • a megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét;
 • a szállító, gyártó, forgalmazó megfelelőségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének nevét és beosztását;
 • a megfelelőségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás dátumát, a kiállító cégszerű aláírását.

Segédletek szállítói megfelelőségi nyilatkozat kiállításához:

Jótállási jegy

Napkollektorokra a kötelező jótállás időtartama minimum 1 év. A jótállási jegyen a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján fel kell tüntetni az alábbi tartalmi elemeket:

 • az eladó neve és címe;
 • a napkollektor típusa, gyártási száma;
 • a gyártó neve, címe;
 • külföldről származó termék esetén az importáló neve, címe;
 • a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok;
 • a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltétele;
 • a vásárlás, vagy az üzembe helyezés időpontja;
 • jótállás keretébe tartozó javítás esetén a javítási igény bejelentésének és a javításra való átvétel időpontját, a hiba okát és a javítás módját, a napkollektor fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint a jótállás – a kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.

Segédletek, hasznos tudnivalók jótállási jegy elkészítéséhez:

Magyar nyelvű használati, kezelési és karbantartási útmutató

A beépítési, használati, kezelési és karbantartási útmutatónak laikus számára is érhetően, magyar nyelven kell tartalmaznia a napkollektorok alkalmazásával megvalósult rendszer kezeléséhez, felhasználói szintű ellenőrzéséhez és karbantartásához szükséges ismereteket. Az útmutatóban meg kell határozni, hogy a napkollektorok ellenőrzését és karbantartását milyen időszakonként és kinek (szakképesítés szerint) kell elvégezni.

Igazolás kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről

Ha egy vállalkozás telephelyén napkollektort lehet vásárolni, akkor ott kereskedelmi tevékenység folyik, ezt pedig be kell jelenteni a területileg illetékes polgármesteri hivatalnál. A hivatal a nyilvántartásba vételről igazolást állít ki, ezt a kereskedelmi tevékenység helyszínén ki kell függeszteni.

Vásárlók könyve, panaszfelvételi jegyzőkönyvek

A kereskedelmi tevékenység folytatásának helyszínén , jól látható helyen ki kell függeszteni a helyi jegyző képviselője által hitelesített vásárlók könyvét. Továbbá, megfelelő jegyzőkönyvben kell rögzíteni a személyesen, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszokat, a jegyzőkönyvből egy példányt a fogyasztónak át kell adni, vagy meg kell küldeni, a panaszra pedig legkésőbb 30 napon belül, írásban válaszolni kell.

Segédletek panaszfelvételi jegyzőkönyv kiállításához:

Bruttó árlista

Az értékesítés helyszínén rendelkezésre kell állnia a termékek bruttó egységárait és a szolgáltatások díjait tartalmazó árlista kinyomtatott formában.

Nyitvatartási idő

A kereskedelmi tevékenység helyszínének bejáratánál jól látható helyen ki kell függeszteni a nyitvatartási időt.

Ajánló
Új online szakfolyóirat!
 
1. szám


 
2. szám 


 

 
3. szám