A MÉGNAP állásfoglalása 30 kW-nál kisebb hőteljesítményű napkollektoros rendszerek kivitelezési dokumentációjának tartalmi követelményeiről

A napkollektoros rendszerek kivitelezési dokumentációját olyan tartalommal és részletezettséggel kell elkészíteni, amilyen mértékben az a kivitelezési munka szakszerű elvégzéséhez, a kivitelezés ellenőrzéséhez, valamint a megvalósult rendszer kezeléséhez és karbantartásához szükséges.

A kiviteli dokumentációnak hőtechnikai, hidraulikai és szükség esetén szilárdsági, statikai méretezéseken, valamint a felhasználó dokumentált igényein kell alapulnia. A méretezést az adott napkollektoros rendszer méretétől és bonyolultságától függő mértékben, a szakágban kialakult általános műszaki-mérnöki gyakorlatnak megfelelő módon és eszközökkel kell elvégezni úgy, hogy a méretezés eredményeképp biztosított legyen a napkollektoros rendszer rendeltetésszerű, biztonságos, optimális és gazdaságos üzemeltetése. A kivitelezési tervdokumentációnak a méretezések részletezését nem kell tartalmaznia.

A napkollektoros rendszer kivitelezési dokumentációjának tartalmaznia kell:

 • Kapcsolási vázlatot
 • Műszaki leírást
 • Tételes költségvetést
 • Üzembe helyezési jegyzőkönyvet
 • Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutatót

Kapcsolási vázlat

A napkollektoros rendszert kapcsolási vázlat szintjén kell ismertetni a szállítási határokon belül. A kapcsolási vázlat a napkollektoros rendszert egyértelműen azonosítható rajzjelekkel leíró rajz, amely alapján végigkövethető a napkollektoros rendszer működése, meghatározható a főbb berendezések funkciója, elhelyezése, bekötése és szabályozása.

A kapcsolási vázlaton az alábbiakat kell feltüntetni:

 • A napkollektorok típusát, mennyiségét.
 • A napkollektorok felszerelésének helyét és (hidraulikai) bekötési módját.
 • A napkollektoros rendszerben alkalmazott egyéb főbb berendezések és szerelvények megnevezését, méretét, elhelyezését és bekötési módját. A főbb berendezések a rendszer kialakításától függően jellemzően az alábbiak:
  • Napkollektor köri szivattyús szerelési egység(ek), vagy szivattyú(k).
  • Napkollektor köri tágulási tartály.
  • Tárolók: melegvíz-tároló, puffertároló, vagy egyéb kombinált célú tárolók.
  • Külső hőcserélők, vagy hőcserélős szerelési egységek.
  • Motoros váltószelepek.
  • Termosztatikus keverőszelepek.
  • Elektromos fűtőpatronok.
  • Biztonsági, mérő, szabályozó, légtelenítő, töltő-ürítő és elzáró szerelvények.
 • A napkollektor rendszer szállítási határán belül megvalósuló csővezetékek adatait:
  • Csővezetékek anyaga, típusa és mérete.
  • A csővezetékek hőszigetelések típusa és mérete.
  • A napkollektoros rendszer szabályozásának módját:
   • A szabályozók típusai.
   • A szabályozók bemenetei. A mérési helyek feltüntetése a kapcsolási vázlaton (hőérzékelők, térfogatáram-mérők… stb.).
   • A szabályozók kimenetei. A szabályozóval vezérelt beavatkozók (szivattyúk, motoros szelepek… stb.) feltüntetése.
 • A napkollektoros rendszer és az egyéb épületgépészeti rendszerek (fűtés, hideg-, melegvíz hálózat… stb) csatlakozásának helyét és módját.

Műszaki leírás

A tervezett napkollektoros rendszer műszaki leírásának érhetően, magyar nyelven kell tartalmaznia az alábbiakat:

 • A napkollektoros rendszer célját (melegvíz készítés, fűtés, medence fűtés… stb.)
 • A napkollektoros rendszer várható éves energiahozamát (kWh/év, vagy GJ/év)
 • A napkollektoros rendszer működésének rövid, szöveges leírását.
 • A napkollektorok dőlésszögét és tájolását, a felszerelésük helyét és módját.
 • Az egyéb főbb berendezések elhelyezésének megadását, és ha szükséges a felszerelés módját.
 • A csővezeték rendszer nyomvonalának leírását, a csőrögzítés és a csőkötések módját.
 • A napkollektoros rendszer szabályozásának szöveges leírását.
 • A napkollektoros rendszer és az egyéb épületgépészeti rendszerek (fűtési rendszer, hideg-, melegvíz hálózat… stb) csatlakozásának módjait.
 • A napkollektoros rendszer főbb műszaki adatainak megadását.

Tételes költségvetés

A tervezett napkollektoros rendszerről tételes, az egységárakat is feltüntető költségvetést kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell valamennyi fontosabb termék pontos megnevezését, típusát és egységárát, valamint a napkollektoros rendszer megvalósításához szükséges szolgáltatások munkadíját.

Üzembe helyezési jegyzőkönyv

A napkollektoros rendszer sikeres üzembe helyezése után jegyzőkönyvet kell felvenni, aminek tartalmaznia kell a ténylegesen megvalósult napkollektoros rendszer főbb műszaki adatait és beállítási paramétereit, beleértve a szabályozó(k) beállítási paramétereit.

Kezelési és karbantartási útmutató

A megvalósult napkollektoros rendszer átadás-átvételi folyamata során a kivitelezőnek ismertetnie kell a napkollektoros rendszer működését a megrendelővel, vagy annak képviselőjével, és át kell adnia a megvalósult konkrét rendszerre vonatkozó kezelési és karbantartási útmutatót.

A kezelési és karbantartási útmutatónak laikus számára is érhetően, magyar nyelven kell tartalmaznia a napkollektoros rendszer kezeléséhez, felhasználói szintű ellenőrzéséhez és karbantartásához szükséges ismereteket. Az útmutatóban meg kell határozni, hogy az egyes berendezések ellenőrzését és karbantartását milyen időszakonként és kinek (szakképesítés szerint) kell elvégezni.

A napkollektoros rendszer egészére vonatkozó kezelési és karbantartási útmutató mellett csatolni kell valamennyi beépített berendezés, készülék saját, magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutatóját is, különös tekintettel a napkollektoros rendszer szabályozójára.

Budapest, 2013. február 22.

Ajánló
Új online szakfolyóirat!
 
1. szám


 
2. szám 


 

 
3. szám